Informe del Comité Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña sobre la circular del Instituto Científico de Investigación

CODI DE REFERÈNCIA: MTAA_ ACCSVS_0002
NOM DE L’OBJECTE: Text
AUTORS / PARTICIPANTS: Severino Campos, Secretari del Comité Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña; Federación Anarquista Ibérica (FAI); Instituto Científico y de Investigación.
MATERIALS / TÈCNICA: paper, text mecanografiat
LLOC: Barcelona
DATA: 11.06.1937
VOLUM I MIDES: 3 p.; 29,5 x 21 cm
ENTITAT: Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
PARAULES CLAU:
DESCARREGA'T LA FITXA
BIBLIOGRAFIA: Llibre d'Or de l'Estel de Natzaret. 100 anys a Sarrià (1907-2007). Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, 2006.
DESCRIPCIÓ:

En esclatar la guerra civil el Centre i el Teatre de Sarrià van ser ocupats per les Joventuts Llibertàries i transformats en l’Ateneu pro Cultura Avanti. No hem trobat cap referència de l’existència d’aquest Ateneu ni tenim cap testimoni de l’activitat que dugué a terme. A la premsa de l’època només es dóna notícia de l’ús del teatre per a conferències, reunions sindicals i actes d’homenatge a caiguts en combat.

Per això va ser una sorpresa trobar a l’arxiu de la parròquia de Sarrià un sobre amb la següent indicació: «Residuos del tiempo rojo encontrados en el local del Instituto de San José, hoy Centro Parroquial». Contenia 14 fulls arrencats del Llibre d’Actes de l’Ateneu, la transcripció d’alguna de les actes i els dos escrits següents:

  • «Informe que presenta el Comité pro Escuela del Ateneo pro-Cultura Avanti a la Junta administrativa del mismo y que dicha Junta lo somete a consideración de la Asamblea General»
  • «Circular del Instituto Científico y de Investigación de la FAI dirigida al Comité Regional de Grups Anarquistas de Cataluña».

El primer escrit fa referència al que segurament va ser activitat principal de l’Ateneu, la creació i manteniment d’una Escola Popular, qualificada com a Escola Racionalista. El funcionament d’aquesta institució deuria suposar un important esforç econòmic per a l’Ateneu. Si més no, això és el que es dedueix del contingut de l’informe, dedicat tot ell a la necessitat del pagament de quotes per part dels alumnes i les seves famílies.

El segon document és una circular del «Instituto Científico y de Investigación», organisme creat per la FAI per a respondre a la necessitat que tenia el país i que els anarquistes sempre havien sentit com a a pròpia, «eternos adalines (sic) del progreso, de una preparación de hombres de ciencia que lo encaucen (…), técnicos que lo interpreten y ejecutores que lo lleven a la práctica». L’institut buscava alumnes per als seus estudis i per això es dirigeix a «(…) Sindicatos, Ateneos, Juventudes, Comités de Defensa y Grupos» que puguin tenir persones interessades en la realització dels seus cursos. I per això l’Ateneu pro-Cultura Avanti i la seva Escola Racionalista van rebre aquest oferiment.

AUTORIA DE LA DESCRIPCIÓ: Llorenç Codern, Montserrat Morera.Ajuda’ns a documentar

Si tens alguna dada o informació que pugui complementar la informació difosa en aquest portal sobre el patrimoni dels Ateneus, et convidem a formar part d’aquest projecte participatiu impulsat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. A través d’aquest formulari, podràs contribuir a la millora de la informació.