Metarxiu dels Ateneus

Arxiu virtual del patrimoni dels Ateneus federats de la ciutat de Barcelona

El projecte

El patrimoni que custodien els Ateneus és un gran fons documental, fruit de les activitats de caràcter científic, literari i artístic que han desenvolupat al llarg de la seva història, però també custodien un important conjunt d’objectes i materials que formen part de la història de les entitats i que sovint decoren sostres, passadissos, vitrines, biblioteques i sales d’actes.

Amb el suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, la Federació d’Ateneus de Catalunya va iniciar un projecte pluriennal (2017-2019) amb l’arxivera Susanna Muriel per a la creació d’un Metarxiu virtual del patrimoni de les entitats ateneístiques de la ciutat de Barcelona.

El portal virtual del Metarxiu dels Ateneus té per objectiu difondre l’enorme i excepcional singularitat dels elements patrimonials que custodien els Ateneus. La difusió és una fase capdal dins la millora en el tractament i conservació d’aquests fons.

Metodología

Al 2017 va començar el projecte Metarxiu dels Ateneus per part de la Federació d’Ateneus de Catalunya per tal de difondre el patrimoni de les entitats i proporcionar un accés centralitzat als diferents continguts generats pels Ateneus.

A partir de setembre del 2017 es van realitzar un treball de camp: sessions tècniques presencials als Ateneus -participants en la primera fase del projecte- per conèixer quins eren els fons i col.leccions que custodiaven aquestes entitats. Una primera diagnosi per la identificació dels fons, organització i conservació, per part de l’arxivera Susanna Muriel, técnica del projecte.

Al novembre, del mateix any, es van enviar unes enquestes als ateneus per tal de disposar d’un estat de la qüestió específic sobre el patrimoni i tipologia documental que custodien aquests centres. Un estudi sistemàtic de recollida de dades especialitzat en el tractament de les col·leccions fotogràfiques, documentals i patrimonials que ens ha permés apropar-nos a un coneixement específic dels seus recursos, infraestructures, equipaments, i sobretot la identificació dels materials i patrimoni documental susceptible de formar part del projecte

En una tercera etapa, s’ha iniciat un treball amb les entitats, per tal que amb el voluntariat i la implicació dels socis s’ha iniciat un treball de descripció normalitzada dels seus fons patrimonials.

A partir del llançament a la xarxa del projecte iniciem noves línies de treball per tal d’ingressar nou material dins el repositori. Una difusió dels fons patrimonials permetrà ampliar la investigació sobre aquest important patrimoni de la cultura catalana, convertint-se en una plataforma per a la creació de coneixement.

Les entitats participants

Actualment formen part del Metarxiu dels Ateneus sis entitats de Barcelona: el Centre Moral i Cultural del Poblenou, El Reial Cercle Artistic,  el Centre Sant Pere Apòstol, la Societat Coral L’espiga de Les Corts, els Lluïsos d’Horta i el Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià.

Vols formar part tu tambe del Metarxiu? Posa’t en contacte amb nosaltres!.

Arxiu

Per la catalogació del Metarxiu dels Ateneus s’han establert quatre categories des d’una perspectiva integral:

Documentació gràfica: fotografia, mapes i plànols, reproduccions impreses (cartells, goigs, calendaris, caricatures,…), reproduccions artístiques (dibuix, gravat, pintura).
Documentació textual: text manuscrit, mecanoscrit, imprés i altres.
Patrimoni moble.
Documents audiovisuals.

En un futur, voldriem incloure el Patrimoni Immaterial com aquell conjunt d’usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques que formin part integrant dels Ateneus.